1398/مرداد/19
ایوا راهی ساده برای پرداخت مستقیم وجوهات شرعی

ایوا راهی ساده برای پرداخت مستقیم وجوهات شرعی

ایوا راهی ساده برای پرداخت مستقیم وجوهات شرعی

به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سداد، اپلیکیشن ایوا خدمتی جدید ارائه کرده است. در این خدمت کاربران می توانند وجوهات شرعی خود را به صورت مستقیم به حساب مراجع تقلید واریز کنند. ارایه این خدمت در راستای ایجاد تجربه کاربری متفاوتی در همه حوزه های پرداخت است که در گام نخست این فرایندهای پرداخت را برای کاربران تسهیل می کند.

برای استفاده از این خدمت می توان با دانلود اپلیکیشن ایوا، به بخش وجوهات مراجعه کرد و با انتخاب مرجع تقلید و موضوع وجه، پرداخت خود را انجام داد. مبلغ پرداختی به صورت مستقیم به حساب مراجع تقلید مورد نظر واریز می شود.

در حال حاضر مقلدین آیت ا... عظمی سید علی خامنه ای،  آیت ا... عظمی نوری همدانی، آیت ا... عظمی مکارم شیرازی، آیت ا... عظمی جوادی آملی، آیت ا... عظمی علوی گرگانی و آیت ا... محمد جواد فاضل لنکرانی می توانند با استفاده از اپلیکیشن ایوا پرداخت های شرعی خود را انجام دهند.

 

 

ایوا در رسانه‌ها

دانلود اپلیکیشن ایوا

خیلی راحت می‌تونید ایوا رو از راه‌های زیر دانلود کنید